privacy beleid


DV-Sports Algemeen
Als u een lidmaatschap hebt bij de DV-Sports, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet:
1 Welke gegevens wij van u verwerken,
2 Waarom wij dat doen
3 Hoe wij met u persoonsgegevens omgaan.
Welke gegevens verwerkt DV-Sports:
Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot u persoon te herleiden zijn.
Online gedrag van leden DV-Sports:
Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen die u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.
Cookies:
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u uw login wilt opslaan in de browser, zodat u hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.
Gegevens aanvragen lidmaatschap DV-Sports:
Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij
uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Gegevens van oud-leden DV-Sports:
Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Waarom verwerken we uw gegevens?
Dienstverlening:
Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor de automatische incasso en het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.
Wettelijke verplichting:
We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Marketing activiteiten:
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, bv nieuwsbrieven. Wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.
Onderzoek DV-Sports:
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.
Hoe gaat DV-Sports om met uw gegevens
Beveiliging
:
We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kan bijvoorbeeld alleen de tot daar bevoegde medewerkers uw gegevens inzien, naast de directie. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.
Bewaartermijn:
Wij bewaren u gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen. De gegevens worden digitaal en in hard copy bewaard.
Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens:
Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@dv-sports.nl

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.